Poradnia wchodzi w skład Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
z siedzibą przy ul. 6-go sierpnia 1/5.

Witamy Państwa na stronie naszej Poradni.Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Poradnia wchodzi w skład
Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

z siedzibą przy ul. 6-go sierpnia 1/5.

Nadzór nad Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących...
więcej


Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8 do 20, rejestracja jest czynna do godziny 16.